اطلاعیه تبریک چاپ دو کتاب از دکتر جلاله وند

به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود و عدم بی تردید آنان که در مسیر راهیابی به وادی نور و معرفت گام می نهند، با آفرینش آثار ماندگار مکتوب، بر چرخ نیلوفری فراز می آیند و با دانش خویش جامعه خود و بشریت را از ظلمات جهل به روشنای نور راه می برند.…

ادامه