برنامه کلاس های آنلاین پایه دوازدهم ریاضی 1400

برنامه کلاس های آنلاین پایه دوازدهم ریاضی سال تحصیلی 1401–1400 زنگ اول 8 صبح زنگ دوم 9:15 زنگ سوم 10:30 زنگ چهارم 12:45 به اطلاع می رساند کلیه کلاس ها از بستر اسکای روم برگزار می شود شنبه زنگ اول : ورزش بقایی(آفلاین) زنگ دوم : مدیریت خانواده نقدی(آفلاین) زنگ سوم : هویت اجتماعی خانواده…

ادامه

برنامه کلاس های آنلاین پایه دوازدهم تجربی 1400

برنامه کلاس های آنلاین پایه دوازدهم تجربی سال تحصیلی 1401–1400 زنگ اول 8 صبح زنگ دوم 9:15 زنگ سوم 10:30 زنگ چهارم 11:45 به اطلاع می رساند کلیه کلاس ها از بستر اسکای روم برگزار می شود شنبه زنگ اول : ورزش بقایی (آفلاین) زنگ دوم :  هویت اجتماعی نقدی زنگ سوم : مدیریت خانواده…

ادامه