برنامه کلاس های آنلاین پایه دهم ریاضی سال تحصیلی 1401-1400

برنامه کلاس های آنلاین پایه دهم ریاضی سال تحصیلی 1401–1400 زنگ اول 8 صبح زنگ دوم 9:15 زنگ سوم 10:30 زنگ چهارم 12:45 دانلود برنامه شنبه زنگ اول : زبان شناور زنگ دوم : آزمایشگاه علی نژاد زنگ سوم : ریاضی قاسمی زاده زنگ چهارم: ریاضی قاسمی زاده /// زبان شناور یکشنبه زنگ اول :…

ادامه

برنامه کلاس های آنلاین پایه دهم تجربی سال تحصیلی 1401-1400

برنامه کلاس های آنلاین پایه دهم تجربی سال تحصیلی 1401–1400 زنگ اول 8 صبح زنگ دوم 9:15 زنگ سوم 10:30 زنگ چهارم 12:45 دانلود برنامه شنبه زنگ اول : فارسی نصرتی زنگ دوم : فارسی نصرتی زنگ سوم : تفکر و سواد رسانه ای زنگ چهارم: زبان شناور /// ریاضی قاسمی زاده یکشنبه زنگ اول…

ادامه