برنامه هفتگی کلاس های آنلاین تابستان رشته علوم ریاضی پایه یازدهم 1399-1400

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین رشته علوم ریاضی پایه یازدهم ۱۳۹۹-۱۴۰۰ جهت ورود به هر کلاس روی زنگ کلیک نمائید دانلود برنامه کلاسی این کلاس ها در تابستان 1399 برگزارشد.    

ادامه

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین تابستان رشته علوم تجربی پایه یازدهم 1399-1400

برنامه هفتگی کلاس های آنلاین رشته علوم تجربی پایه یازدهم 1399-1400 جهت ورود به هر کلاس روی تصویر کلیک نمائید دانلود برنامه کلاسی این کلاس ها در تابستان 1399 برگزارشد.  

ادامه

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین عربی – استاد ساعدجلیل

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین عربی – استاد ساعدجلیل این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین زیست – استاد خبازی

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین زیست – استاد خبازی این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین فیزیک – استاد اسداللهی

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین فیزیک – استاد اسداللهی این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین شیمی – استاد عاقل

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین شیمی – استاد عاقل این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین ادبیات – دکتر جلاله وند

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین ادبیات – دکتر جلاله وند   ساعت برگزاری : این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد.   تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین ریاضی – استاد قاسمی زاده

پایه یازدهم تجربی – کلاس آنلاین ریاضی – استاد قاسمی زاده این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم ریاضی – کلاس آنلاین هندسه – استاد اسماعیلی

پایه یازدهم ریاضی – کلاس آنلاین هندسه- استاد اسماعیلی این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه

پایه یازدهم ریاضی – کلاس آنلاین حسابان – استاد تجلی پور

پایه یازدهم ریاضی – کلاس آنلاین حسابان – استاد تجلی پور این کلاس در تابستان 1399 برگزارشد. تنها دانش آموزان دارای نام کاربری و رمز معتبر اجازه دسترسی به این کلاس را دارند ظرفیت کلاس محدود شده است

ادامه