جهت پیش ثبت نام اینترنتی در دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت فرم زیر را با دقت تکمیل نمائید

توجه داشته باشید تکمیل این فرم به منزله ثبت نام قطعی شما نمی باشد

پس از بررسی اطلاعات ، با شما تماس گرفته خواهد شد

پایان زمان پیش ثبت نام