1. تجلیل از حسام مومنی یکی از دانش آموزان برتر پایه یازدهم ریاضی دبیرستان آینده رشت توسط مدیر و معاونین دبیرستان

Leave a Comment