قبولی دانشگاه های کشور از دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را بسی خوشحال و مفتخریم که با عنایات حضرت حق، ثمره تلاش پسران ساعی و بااخلاق آینده با پایمردی و دلسوزی اساتید گرانقدرش و حمایت های اولیای فهمیمش در کنکور 1400 به بار نشسته است، این افتخارات ارزشمند گوارای وجودتان. امید که با اتکاء…

ادامه