فرارسیدن اربعین حسینی تسلیت باد

درسی که اربعین به مامیدهد، زنده نگهداشتن یادِحقیقت و خاطره شهادت درمقابل طوفان تبلیغات دشمن است. (مقام معظم رهبری) اربعین است اربعین کربلاست / هر طرف غوغایی از غم ها به پاست گویی از آن خیمه های نیم سوز / خود صدای العطش آید هنوز روز ۲۰ صفر ـ یعنی اربعین ـ زمانی است که…

ادامه