سال نو مبارک

کلاس پیشرفته نوروزی پایه دوازدهم ریاضی

 


سه شنبه 3 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

حسابان استاد رفیعی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

گسسته استاد قیامی

زنگ سوم ساعت 11:50 الی 13

هندسه استاد رفیعی


چهارشنبه 4 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

شیمی استاد عاقل

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

فارسی استاد فلاحتی


یکشنبه 8 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

شیمی استاد عاقل

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

گسسته استاد قیامی


دوشنبه 9 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

فیزیک استاد پارسایی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

حسابان استاد رفیعی

زنگ سوم ساعت 11:50 الی 13

هندسه استاد رفیعی


سه شنبه 10 فروردین 1400


زنگ اول ساعت 9 الی 10:10

فارسی استاد فلاحتی

زنگ دوم ساعت 10:30 الی 11:40

فیزیک استاد پارسایی

Leave a Comment