دانش آموز عزیز جناب آقای عرشیا غریبی چناری
بدین وسیله موفقیت جنابعالی را در رشته ی ورزشی ددلیفت قهرمان مسابقات استانی، تبریک عرض می نماییم.
امید که در تمام مراحل زندگی همواره صحت و تندرستی موجد توفق راه و نیل به مقام قرب الهی باشد. 🌹

Leave a Comment