⭕اطلاعیه❗با توجه به برنامۀ امتحانات دی ماه 99
چهارشنبه 99/11/1 مدرسه تعطیل می باشد.
⭕ روز شنبه99/11/4 رأس ساعت 8 صبح کلاس های درس
به صورت آنلاین برگزار می گردد.
⭕ در ضمن کلاسهای کنکور پایه دوازدهم
از روز شنبه 99/11/4 طبق برنامه اجرا می شود.

Leave a Comment