برنامه کلاسی پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته تجربی و ریاضی دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده منتشر شد .

لذا دانش آموزان می توانند با کلیک روی پایه و رشته خود برنامه کلاس را دانلود نمایند .

Leave a Comment