استاد گرامی جناب آقای ساعد جلیل
برگزیده شدن تولید محتوای ارزشمندتان در درس عربی برای نرم افزار شاد، مایه مباهات و افتخار است، امید که فرزندان این مرز و بوم با استفاده از فیلم ها و محتوای علمی حضرتعالی بیش از پیش به بالندگی علمی برسند. ضمن تبریک به حضرتعالی در کسب این موفقیت، توفیقات روزافزون شما را آرزومندیم.

مدیریت و کادر دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده

مراسم تجلیل با حضور فرماندار رشت جناب آقای مهندس فتح اللهی انجام گرفت.

Leave a Comment