به اطلاع دانش آموزان و اولیا پایه دهم و یازدهم ریاضی و تجربی دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم میرساند :

آزمون میان ترم دروس کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم و تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم طبق برنامه زیر در هفته آینده برگزار می گردد :

پایه یازدهم ریاضی : کارگاه کارآفرینی و تولید : روز دوشنبه 5 آبان ماه 1399 ساعت 10:30 صبح

پایه یازدهم تجربی : کارگاه کارآفرینی و تولید : روز چهارشنبه 7 آبان ساعت 8 صبح 

پایه دهم ریاضی و تجربی  :تفکر و سواد رسانه ای:  روز دوشنبه 5 آبان ساعت 11:45 

 

دانلود جزوه کارگاه کارآفرینی و تولید پایه یازدهم 

Leave a Comment