فرا رسیدن اربعین حسینی تسلیت باد . دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

اربعین حسینی امسال مصادف است با هفته دفاع مقدس و سالروز شروع جنگ تحمیلی ، سالیان پیش در چنین روزهایی دشمنان بر سر دانش آموزانی که آماده شروع سال تحصیلی بودند آتش گشود.

شیعه قرن هاست که با پیام عاشورای حسین و “کل عرض کربلا و کل یوم عاشورا” قدم در راه مبارزه با کفر گذاشته است تا مسیری که قرار است منتهی به حکومت عدل الهی شود با خون شهیدان استوار بماند.

با شروع جنگ تحمیلی سایه ی بیرحمانه آتشش را به روی مردم گشود. این بار جوان و پیر کودک سنگرسازان جبهه ها شدند و با جان و دل از اسلامشان دفاع کردند. قلب هایی که روزی زمزمه می کرد کاش روز عاشورا در رکاب اباعبدالله شهید بودند آن روز صحنه جنگ را کربلا دیدند. ۸ سال جنگ، جوانان بهشتی و یارانی حسینی را از زمین ایران گلچین کرد. شور و تب شهادت جان های بیدار مردم را بیدارتر کرده بود و لحظه های نبرد و پیروزی صحنه ی عشق عاشوراییان به حسین را تداعی می کرد.درب شهادت اما با پایان جنگ هم بسته نشد. اگرچه برخی گمان می کردند مسیر شهادت تنها به دفاع از خانه و کاشانه ختم می‌شود اما سال های اخیر و جنگ های درگرفته در این سال ها نشان داد مرزهای اسلام و عشق به دین حق خداوند فراتر از مرزهای سرزمینی است. حرف امام مدام در گوش مدافعان حرمی پیچید که “اسلام مرز ندارد” همین بود که کوله های خود را بستند و راهی دیاری دیگر شدند.آنان که زمان جنگ و دفاع مقدس را به خوبی به یاد دارند، حال و هوای این روزهای شهر را کم شباهت به آن دوران نمی بینند. هر روز شهیدی از منطقه برمی‌گشت و خیابان‌های شهر و روستا را عطراگین به عطر ناب شهادت می‌کرد. همه چیز شبیه به همان دوران است. انگار بچه‌های امروز جا پای قدم‌های رزمنده‌های آن روزها گذاشته اند. مدافعان حرم و رزمندان دفاع مقدس از دو نسل متفاوت با فاصله چند ده ساله از هم زندگی کرده اند اما هردو آرمان و هدفی واحد دارند.

 

Leave a Comment